kop
Laatste audiopreken

Meer audiopreken

Laatste Bijbelstudies

Meer Bijbelstudies

Een paar belangrijke vragen

Diensten
Zondag 15 december

Bijzondere collecte voor Caleb House.

10:00 uur
br. J. van Staveren

18:30 uur
ds. D. Smink

Zondag 22 december

Bijzondere collecte voor Commissie van Beheer.

10:00 uur
ds. D. Smink

18:30 uur
ds. H.G. Koekkoek

Woensdag 25 december

10:00 uur
ds. D. Smink
Kerstochtenddienst met aansluitend kerstviering.

Zondag 29 december

Bijzondere collecte voor H.T. van Dorp.

10:00 uur
ds. H.G. Koekkoek

18:30 uur
ds. D. Smink

Dinsdag 31 december

19:00 uur
ds. D. Smink

Activiteiten
Woensdag 18 december

Clubavond
19:30 uur
Bijbelstudieavonden voor de club en 18+.

Donderdag 19 december

Kerstviering voor ouderen en alleenstaanden
15:00 - 20:00 uur
We vieren dan Kerst door liederen met elkaar te zingen, met elkaar het Kerstevangelie en enkele gedichten te lezen, door te luisteren naar een mooi Kerstverhaal en door het gezamenlijk genieten van een bijzondere Kerstmaaltijd.

Zaterdag 21 december

Inloopavond
20:00 uur
De laatste inloopavond van dit jaar!!

Zaterdag 1 februari

Gemeentedag
En staan de werkzaamheden nog volop in de steigers, we bouwen met elkaar aan een mooie dag. Een dag, waar we als gemeente Samen zijn!